Travel PLANS

Lorem ipsum dolor sit amets tur insadip ing elit, sed do eius tempom labore magna aliqua. Ut eni ad minim de quis nostrud exerc

Book A Guide

Lorem ipsum dolor sit amets tur insadip ing elit, sed do eius tempom labore magna aliqua. Ut eni minim de quis nostrud sor

Exciting Places

Lorem ipsum dolor sit amets tur insadip ing elit, sed do eius tempom labore magna aliqua. Ut eni ad minim de

Mówią o mnie

Wakacje w Victoria Falls w Zimbabwe

Wakacje w Victoria Falls w Zimbabwe uszyte na miarę przez Monikę były niezapomniane. Wschody i zachody słońca w najpiękniejszych miejscach w regionie, safari, no i rzecz jasne same wodospady - Zimbabwe skradło nasze serce. Monika idealnie dopasowała hotel i atrakcje do naszych oczekiwań. Wyjazd był świetnie zorganizowany, Monika udzieliła nam świetnych rad i wskazówek. To był magiczny czas.

Kasia i Rob Noble

Wyjazd do RPA

Serdecznie polecamy podróże organizowane przez Panią Monike. Wszystko jest zawsze dopięte na ostatni guzik. Pani Monika tworząc plan podróży dba o indywidualne potrzeby i preferencje swoich klientów. Lubimy spędzać czas aktywnie i tak właśnie mieliśmy zaplanowany cały nasz wyjazd do RPA. Każdy dzień był zaplanowany odpowiednio pod nasze oczekiwania, ale finalnie była to niesamowita przygoda, która te oczekiwania przerosła. Pani Monika pokazała nam miejsca, w które na pewno nie dotarlibyśmy z żadnym innym biurem podróży czy nawet podróżując indywidualnie. Dzięki Pani Monice mieliśmy też wyjątkowy ślub zorganizowany na Seszelach oraz późniejszy pobyt na wyspach. Był to dla nas wyjątkowy dzień, który mogliśmy spędzić w wyjątkowym miejscu. Pani Monika ma niesamowite rozeznanie w kwestii doboru odpowiednich hoteli i polecanych atrakcji. Podczas tych dwóch wyjazdów zawsze spaliśmy w pięknych miejscach adekwatnych do naszego budżetu. Pani Monika podchodzi do swojej pracy z miłością i wielką pasją, dlatego efekt końcowy jest zawsze wyjątkowy. Zdecydowanie będziemy korzystać z jej usług jeszcze nie raz.

Patrycja i Hubert

Honeymoon in Réunion and Mauritius

Monika helped us to organize our honeymoon in Réunion and Mauritius. She has been very professional and took care of every detail, we only had to relax and enjoy the experience she planned for us. A trip we will remember for the rest of our life!

Sylvie & Andrea

Niesamowitą podróż do RPA

Dzięki Monice wybraliśmy się w niesamowitą podróż do RPA. Trasa ogrodów, którą przerosła nasze oczekiwania. Każdy dzień był wspaniałą przygodą, safari, jaskinie, zjazdy linowe w górach, a do tego najpiękniejsze hotele, szampan i ostrygi w Knysna. Monika zadbała o to aby nasza podróż była idealna a my mogliśmy skupić się na przygodzie i wypoczynku. Szczególnie dziękujemy za polecanie cudownych restauracji i win!

Kasia

RPA wyjątkowy kraj

W roku 2022, miałem niebywałą okazję odwiedzić wyjątkowy kraj, jakim jest RPA. Szczerze mówiąc, pokochałem go, po zaledwie kilku dniach. Miałem szczęście, że mój wyjazd organizowała Monika, osoba nietuzinkowa. Pozytywnie zakręconą, życzliwa, zafiksowana kulturą afrykańską i wrażliwą na piękno natury. Dzięki niej w ciągu niespełna 2 tygodni, przeżyłem cudowne, bardzo intensywne chwile. Zwiedziłem Kapsztad, odwiedziłem Pingwiny, wioski rybackie, degustowałem gin i wyborne wino w pobliskich winnicach, kończąc na tańcu salsy w lokalnym klubie. Dzięki tej skromnej Osobie, która potrafi także słuchać, Afryka na zawsze pozostanie w moim sercu. Jestem pod ogromnym wrażeniem Jej usposobienia i podejścia do każdego klienta. Dziękuję i polecam serdecznie.

Rafał M.

Trip To South Africa

We highly recommend trips organized by Monika. Everything is always perfect. When creating a travel plan, Ms. Monika takes care of the individual needs and preferences of her clients. We like to spend time actively and that's how we planned our entire trip to South Africa. Each day was planned according to our expectations, but in the end it was an amazing adventure that exceeded our expectations. Monika showed us places that we certainly could not reach with any other travel agency or even by traveling individually. Thanks to her, we also had a unique wedding organized in the Seychelles and a subsequent stay on the islands. It was a special day for us that we could spend in a special place. She has incredible knowledge when it comes to selecting the right hotels and recommended attractions. During these two trips, we always slept in beautiful places that fit our budget. Monika approaches her work with love and great passion, which is why the result is always unique. We will use her services again.

Patrycja And Hubert

Holidays At Victoria Falls, Zimbabwe

The holiday in Victoria Falls in Zimbabwe, prepared for us by Monika, was unforgettable. Sunrises and sunsets in the most beautiful places in the region, safaris, and of course the waterfalls themselves - Zimbabwe stole our heart. Monika perfectly matched the hotel and attractions to our expectations. The trip was well organized, Monika gave us great advice and tips. It was a magical time.

Kasia And Rob Noble

South Africa A Unique Country

In 2022, I had the incredible opportunity to visit a unique country: South Africa. Honestly, I loved it after just a few days. I was lucky that my trip was organized by Monika, an extraordinary person. Positively crazy, kind, fascinated with African culture and sensitive to the beauty of nature. Thanks to her, in less than 2 weeks, I experienced wonderful, very intense moments. I explored Cape Town, visited Penguins, fishing villages, tasted gin and fine wine in nearby vineyards, ending with salsa dancing in a local club. Thanks to this humble person who can also listen, Africa will remain in my heart forever. I am extremely impressed by her disposition and approach to each client. Thank you!

Rafał M.

An Incredible Trip To Garden Route In South Africa

Thanks to Monika, we went on an amazing trip to South Africa and we visit Garden Route. The tour exceeded our expectations. Every day was a great adventure, safari, caves, zip lines in the mountains, and the most beautiful hotels, champagne and oysters in Knysna. Monika made sure our trip was perfect and we could focus on adventure and relaxation. Thank you especially for recommending wonderful restaurants and wines!

Kate
arrow-left